SPESIALTILBUD

-20%


ENCHEVÊTREMENT QUANTIQUE ET SYNCHRONICITÉ. Champs de force. Non-localité. Perceptions extrasensorielles. Les propriétés surprenantes de la physique quantique.

Kategori: Livres imprimés

12,00 MVA inkludert

€ 15,00

Notre vie quotidienne est souvent accompagnée d’intuition et de pressentiment. Il y a des épisodes de télépathie ou d'autres sensations de l'âme qui accompagnent l'existence des hommes. Ces phénomènes ne sont pas rares et touchent tout le monde. 

Vekt: 0.45
Bindende.: paperback
 

-20%


KWANTUMVERSTRENGELING EN SINKRONISITEIT. Nie-lokaliteit, veld van sterkte, ekstrasensoriese persepsies. Die verrassende eienskappe van kwantumfisika.

Kategori: Gedrukte boeke

11,20 MVA inkludert

€ 14,00

Dikwels word ons daaglikse lewe vergesel van intuïsie en omens. Daar is episodes van telepatie of ander sensasies van die siel wat die bestaan van mans vergesel. Hierdie verskynsels is nie skaars nie en raak almal. Sommige geleerdes, met 'n meer oop mentaliteit, wou die onderwerp wetenskaplik aanpak. Hulle het gewonder of daar 'n manier is om ekstrasensoriese ervarings te verstaan sonder om okkultisme, mitologie of pseudo-godsdienstige filosofieë te gebruik.

Vekt: 0.45
Bindende.: paperback