SPECIALERBJUDANDEN

-20%


QUANTUMVERSTRENGELING EN SYNCHRONICITEIT. Krachtvelden. Niet-lokaliteit. Buitenzintuiglijke percepties. De verrassende eigenschappen van de kwantumfysica. (Nederlandse taal)

Kategori: Gedrukte boeken

12,00 MOMS ingår

€ 15,00

Vaak gaat ons dagelijks leven gepaard met intuïties en voorgevoelens. Er zijn afleveringen van telepathie of andere sensaties van de ziel die gepaard gaan met het bestaan van mannen. Deze verschijnselen zijn niet zeldzaam en treffen iedereen. Sommige wetenschappers, met een meer open mentaliteit, wilden het onderwerp wetenschappelijk onder de aandacht brengen. Ze vroegen zich af of er een manier is om buitenzintuiglijke ervaringen te begrijpen zonder toevlucht te nemen tot occultisme, mythologie of pseudo-religieuze filosofieën.

Vikt: 0.45
Bindning.: paperback
 

-20%


ENTRELAZAMIENTO CUÁNTICO Y SINCRONICIDAD. Campos de fuerza, no localidad, percepciones extrasensoriales. Las sorprendentes propiedades de la física cuántica.

Kategori: Libros impresos

12,00 MOMS ingår

€ 15,00

Muchas veces nuestra vida cotidiana está acompañada de intuiciones y presentimientos. Hay episodios de telepatía u otras sensaciones del alma que acompañan la existencia de los hombres. Estos fenómenos no son raros y afectan a todos. Algunos académicos, con una mentalidad más abierta, querían abordar el tema científicamente. Se preguntaron si hay una manera de entender las experiencias extrasensoriales sin recurrir al ocultismo, la mitología o las filosofías pseudo-religiosas.

Vikt: 0.45
Bindning.: paperback