img height="1" width = "1" style ="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=523476711321177&ev=PageView&noscript=1"/> Collana del Cenacolo. Collezione completa 5 volumi. SCONTO 20% + spedizione gratis

Collana del Cenacolo. Collezione completa 5 volumi. SCONTO 20% + spedizione gratis

$ 66.94 Thuế VAT bao gồm


Miễn phí vận chuyển!
Tính khả dụng:
Vận chuyển trên: 17 Tháng chín 2019
Click vào đây để đi đến các hình thức thanh toán trên trang web của PayPal

 

Mã sản phẩm LBR-ITA-105
Thể loại Collana Cenacolo. Libri
Thương hiệu Bruno Del Medico Editore
Tính khả dụng
Thêm mục cung cấp theo thứ tự

Mẹo một người bạn

Thêm câu hỏi?

Collana del Cenacolo. Collezione completa 5 volumi. SCONTO 20% + spedizione gratis in Italia

La collezione comprende tutti e quattro i volumi della collana Cenacolo Jung Pauli

 

  • L’universo è intelligente. L’anima esiste. Misteri quantistici, multiverso, entanglement, sincronicità. Oltre la materia, per una visione spirituale del cosmo. 228 pagine, illustrato
  • TUTTI I COLORI DELL’ENTANGLEMENT. Dal mito della caverna all’universo olografico. Itinerario logico tra apparenza e realtà, strane coincidenze, sincronicità, non-località quantistica. 350 pagine, illustrato
  • SUCCEDE ANCHE A TE?Strane coincidenze, presentimenti, telepatia. Scopri i tre livelli della realtà, l’entanglement quantistico, gli archetipi e la sincronicità. 100 pagine
  • ENTANGLEMENT E SINCRONICITà. Campi di forza, non-località, percezioni extrasensoriali. Le sorprendenti proprietà della fisica quantistica. 204 pagine, illustrato

 

  • INOLTRE il romanzo (quasi) fantasy:
  • Gli archetipi di Frigeste. 350 pagine.
Copyright Bruno Del Medico Editore:  2018-2019
Giá danh mục:  60,00 €
Tác giả hoặc dịch giả.:  AA.VV
Ràng buộc.:
Sê-ri hoặc sê-ri Sách.:
Topic.:
Độ tuổi khuyến nghị.:
Chứa hình minh họa:
Nội dung cho người lớn: Không

Người dùng đăng ký có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với các sản phẩm này. Đăng ký để truy cập vào tất cả những lợi ích dành cho người dùng đăng ký hoặc bấm vào đăng nhập nếu bạn đã được đăng ký.