img height="1" width = "1" style ="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=523476711321177&ev=PageView&noscript=1"/> Het universum is intelligent. De ziel bestaat. Quantummysteries, multiversum, quantumverstrengeling, synchroniciteit. Voorbij materialiteit, voor een spirituele visie op de kosmos.

Het universum is intelligent. De ziel bestaat. Quantummysteries, multiversum, quantumverstrengeling, synchroniciteit. Voorbij materialiteit, voor een spirituele visie op de kosmos.

-30% Het universum is intelligent. De ziel bestaat. Quantummysteries, multiversum, quantumverstrengeling, synchroniciteit. Voorbij materialiteit, voor een spirituele visie op de kosmos.

$ 12.33 包括增值税

  $ 17.62


免费送货!!!
可用性:
运输上: 15 11 月 2019
单击此处转到付款表格在 PayPal 网站上

 

产品代码 LBR-UNIVINT-NED
类别 Jung-Pauli-serie. Quantum metafysica
品牌 Bruno Del Medico Editore
可用性
更多的项目可根据订单提供

提示的朋友

更多的问题吗?

Pagina's 304. Geïllustreerd.

De ongelooflijke ontdekkingen van de kwantumfysica veranderen fundamenteel de aannames van de klassieke wetenschap. Tegenwoordig maakt de technologie geweldige uitvoeringen mogelijk. Zo worden bijvoorbeeld de eerste quantumcomputers met vrijwel onbegrensde rekencapaciteit gerealiseerd. Sommigen ondersteunen de reële mogelijkheid van tijdreizen. Naast deze innovaties, die bekend zijn bij het publiek, zijn anderen minder bekend, maar niet minder belangrijk. Dit zijn de nieuwigheden die voortkomen uit kwantumstudies, waaronder de "superpositie van staten" en de "quantum instorting".

De "superpositie van toestanden" bevestigt dat hetzelfde deeltje gelijktijdig op twee of meer plaatsen kan worden gevonden. De theorie van "kwantuminstorting" bevestigt dat het gedrag van materie gemakkelijk kan worden bepaald door observatie. Dit zijn geen veronderstellingen, maar experimenteel geverifieerde principes.

Dit boek behandelt niet alleen deze innovaties, maar geeft ook veel ruimte aan meer geavanceerde theorieën. Dit zijn theorieën die zijn aangekondigd maar nog niet zijn bevestigd. Daarnaast scoort het boek ook de meest avontuurlijke theorieën, op voorwaarde dat ze wetenschappelijk verantwoord zijn.

Het boek gaat bijvoorbeeld over het multiversum of de theorie van parallelle universums voorgesteld door natuurkundige Hugh Everett. Evenzo spreekt het boek van niet-lokaliteit. Het is een psychische ruimte die volledig onafhankelijk is van de wetten van de klassieke fysica. Vanwege niet-lokaliteit gedragen elementaire deeltjes op astronomische afstanden zich alsof ze één waren.

Dit boek gaat ook over het nieuwste onderzoek van Roger Penrose, een natuurkundige die geen verband houdt met religie, en Stuart Hameroff. Volgens deze twee wetenschappers bestaat de ziel en kan deze worden geïdentificeerd met kwantumfluctuaties. Deze fluctuaties hebben het vermogen om de fysieke dood van het lichaam te overleven.

Als de zielen echt verdichting zijn van kwantumfluctuaties, kunnen we één vraag formuleren: zal het ooit mogelijk zijn om instrumenten te ontwikkelen die een dialoog met deze fluctuaties mogelijk maken?

Het boek onthult het onderzoek van gevestigde wetenschappers, maar zonder een wiskundige formule te gebruiken. De theorieën worden op een eenvoudige en begrijpelijke manier voor iedereen toegankelijk gemaakt. Op deze manier kan iedereen de onvermoede aspecten van de realiteit waarin we leven ontdekken.

Het is duidelijk dat de kwantumfysica het einde van het materialisme bepaalt en het begin is van een nieuwe culturele fase gebaseerd op de samenwerking tussen geest en materie.

 

 

Index van het boek

Inleiding.

Leven in de schil van een walnoot

Wat heeft Hamlet met Stephen Hawking te maken?

Een auteur die zijn tijd vertegenwoordigt.

Tycho Brahe en de supernova N1572

Astronomische geschillen

Het Ptolemaic-systeem

De Copernicaanse revolutie

Tycho Brahe en het Ticonian-systeem

Thomas Digges en het heliocentrische model

“De l’infinito, universo e mondi”

Giordano Bruno, de filosoof van het oneindige

Giordano Bruno en zijn idee van oneindigheid

Ethiek kwesties

Oneindigheid in een eindige ruimte

Een premonitory-droom

De mandala

Jung en de Mandala's

Het kosmische ei

Het kosmische ei en de huidige fysica

De ontmoeting tussen Jung en Pauli

Het psychische diagram van Pauli en Jung

Laten we meer over Mandala praten

Het oneindige in het eindige

Het denken is een 'eindig' dat het oneindige bevat

Kosmische Gedachte

De theorie van het multiversum

De theorie van het multiversum

Kwantumfysica is de moeder van het multiversum

Tweede fase. Twee openingen

Derde fase. De rol van de waarnemer

Hoeveel soorten multiversum bestaan ??er?

Het multiversumlandschap (The landscape multiverse)

Het kwantum multiversum (The quantum multiverse)

Het gesimuleerde multiversum (The simulated multiverse)

Het ultieme multiversum (The ultimate multiverse )

Het brane multiversum (The brane multiverse)

Esthetiek van de wetenschap

Intelligentie in het centrum van het universum

De rol van de waarnemer

Een wetenschappelijke nemesis

Verbazingwekkende toevalligheden

Het antropische principe

Geboorte en evolutie van het antropische principe

Staat de mens echt in het centrum van het universum?

Intelligenties die samenwerken

Creatio ab nihilo

Welk bewijs hebben we voor de intelligentie van de "Kosmische Matrix"?

Maar bestaat het universum van materie echt?

Niet-plaats, verstrengeling

Einstein en het fysieke lokaliteitsprincipe

Is causaliteit de basis van alle dingen?

Kwantumverstrengeling

Alles is één in de niet-lokale dimensie

De ziel bestaat

De samenvoeging van materie

De materie wordt gecombineerd tot vormen die coherent zijn en gericht zijn op een doel

Elke aggregatie komt van een project

Quantum atmosferen

Wat maakt een persoon bewust?

Kwantumfysica en de ziel

Ineenstorting van kwantumgolven

Qubit-achtige neuronen

Engelen, demonen en zielen van de doden

Collectief onbewust en archetypen

De vreemde toevalligheden

Ga de uitdaging aan

Meditatie en gebed

Bijlage 1. Hamlet

De karakters

De plot van de tragedie

Glossario

Bibliography

Copyright Bruno Del Medico Editore:  2019
作者或翻译。:  Peter Veltman
插图数量:  21
目录价格:  16,00 €
语言。:  Nederlands
页数:  304
尺寸以厘米为单位。:
推荐年龄。:
系列或书籍系列。:
结合。:
包含插图:
成人内容:

注册的用户可以与此产品分享他们的经验。注册以访问所有保留给注册用户的利益,或如果您已经注册,请单击登录。